Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το www.cougarsport.gr αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. & Μ. & ΣΙΑ ΕΕ.

Η χρήση του cougarsport.gr δε δεσμεύει τα φυσικά σημεία πώλησης (καταστήματα) της Cougar Sport. Οι τιμές του cougarsport.gr, καθώς και οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις και προσφορές είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το διαδικτυακό τόπο του cougarsport.gr.

Η «COUGAR SPORT Α.Ε.Β.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 1979, με σκοπό την κατασκευή και εμπορία αθλητικών ενδυμάτων. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της στεγαζόταν σε ενοικιαζόμενο χώρο δραστηριοποιούμενη κατά ένα μεγάλο μέρος σαν Υποκατασκευαστής (Υπεργολάβος) εκτελώντας εντολές παραγωγής άλλων μεγάλων εταιρειών του χώρου. Την περίοδο αυτή το πελατολόγιό της αποτελούνταν από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για τον ιδιοκτήτη της να βελτιώσει την τεχνική της υποδομή σε επίπεδο παραγωγής αλλά όμως και να αποκτήσει μια καλή γνώση του εμπορικού κυκλώματος του χώρου, ώστε σταδιακά η επιχείρηση να στραφεί σε παραγωγή δικών της προϊόντων , αναπτύσσοντας παράλληλα για λογαριασμό της ολόκληρο το δίκτυο της προώθησης και διανομής των προϊόντων της.

Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε γρήγορα με επιτυχία και εννέα χρόνια μετά (1988) η επιχείρηση βρέθηκε να είναι στεγασμένη σε ιδιόκτητους χώρους, εμβαδού 1850 τ.μ. σε συνολική οικοπεδική έκταση 6,5 στρεμμάτων. Σε ολόκληρη αυτή την περίοδο η επιχείρηση είχε μια συνεχή αύξηση του κύκλου των εργασιών της καθώς επίσης αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων αντίστοιχα. Το έτος 1991 η νομική μορφή της επιχείρησης άλλαξε σε Α.Ε.Β.Ε, μορφή που παραμένει έως και σήμερα.

Η εξέλιξη της επιχείρησης στηρίχθηκε στα παρακάτω σημεία: – γρήγορη ανταπόκριση – αποδεκτή ποιότητα – χαμηλό κόστος παραγωγής – αρμονική και συνεπή σχέση μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η σταθερή ανοδική πορεία της επιχείρησης προβλέπεται να συνεχιστεί περαιτέρω και να εδραιωθεί η θέση της στην αγορά μέσα και από τις συνεχείς παρεμβάσεις και επενδύσεις που πραγματοποιούνται σταδιακά.